Banner Top

Log in
A+ A A-

Trening vs Utakmica

Trenažni proces sportiste generalno obuhvata sl komponente koje su međusobno povezane: sportski trening/pripreme, sportsko takmičenje, vantrenažne i vantakmičarske faktore pripreme. 

  • Kakav je odnos kvaliteta treninga naspram utakmica? 
  • Psihološko stanje igrača,trenera tokom treninga naspram psihološkog stanja istih tokom utakmica? 
  • Na koje sve načine možemo kvalitet treninga i trenažnog procesa tokom sezone podići na viši nivo? 
  • Kako stanje treninga  (utreniranosti, kompaktnosti, uigranosti i dobre komunikacije ) preneti na situaciju utakmica? 

Trening je usmeren na optimalan nivo fizičke i tehničko-taktičke pripremljenosti,kao i  na odnos opšte i specifične pripreme sportiste/trenera/tima. 

Utakmica  sa trenažnog apekta označava primenu naučenih veština, tehnike,taktike na treninzima

Osnovne razlike ove dve „situacije“ (trening, utakmica) se ogleda u sledećem: 

  1. Određena pravila, norme za direktne i indirektne aktere u sportu
  2. Spoljašnji faktori (atmosfera, klima, ambijent,protivnik,teren, publika)

 

Sa psihološkog aspekta ,elementi koji se razmatraju kako na treninzima tako i na utakmicama su sledeći: 

Komunikacija, otvorenost, saradnja

Samokontrola   

Emocionalna stabilnost u ne bas uspešnim izvođenjima

Anksioznost: kognitivna / somatska                                                                                                                                                                                                                                       

Samopouzdanje

Kontrola pažnje, focus : JA / Drugi igrači

Reagovanje na spoljašnje uticaje: trener/ sudija/ publika

Motivacija opšta / specifična

Motiv sportskog postignuća

Sportska agresivnost, dominacija

S druge strane posmatra se odnos ovih dispozija i u konkretnim sl.situacijama: 

 

Našeg saradnika možete pronaći u Psihocentar Niš ,Dušanov bazar,kula lokal 109 ili zakazati na brojeve telefona 0629624512, 0653342324

Napad

Odbrana

L.noga

D.noga

Preciznost šuta, pasa

Slobodni udarci

Duel

Dribling

U skoku

Agilnost

 

Igračima kao i trenerima se daje da ocene sebe u datim elementima,dispozicijima na treninzima kao I određenim utakmicama i na taj način uvek imaju uvid u aktuleno stanje kako na nivou pojedinca, tako i na nivou tima , i  uvid u problematiku odnosa trening-utakmica.