Banner Top

Log in
A+ A A-

Vizualizacija u sportu

Kako sve definišemo pojam “vizualizacija u sportu”?

1)Kreiranje "mentalnih slika" ili "mentalno vežbanje" - jedna od najčešćih i najvažnijih psiholoških tehnika koje vrhunski sportisti koriste u treningu kako bi kvalitet svog izvođenja podigli na viši nivo.

2)Sposobnost da vidimo sebe kako postižemo uspeh i uspeh drugih ljudi iz našeg okruženja što pozitivno deluje i na naše samopouzdanje.


3)Potpuna mentalna aktivacija područja koja su odgovorna za izvođenje složene motoričke radnje, kao da se radnja odvija u fizičkom svetu. 

 Ukoliko vizualiziramo određenu radnju, pokret, akciju te pritom sledimo određena pravila, biće aktivna ista ona područja mozga kao i kada zaista u stvarnom svetu izvodimo tu radnju, pokret ili akciju. 

Šta možemo da vizualiziramo ?

U malom fudbalu, futsalu najčešće se vizualiziraju sl akcije:

napad, odbrana, prekidi, slobodni udarci, završnice, skladnost igrača, uspešnost zadate taktike,formacije, sigurnost sa loptom, opšte samopouzdanje. 

Da bi kreiranje mentalnih slika bilo što više doživljajno i verodostojno moramo napraviti plan rada tj skup svih elemenata ( delova) celine, akcije i odrediti  njihov tačan raspored kako bi se vizualizacijom postiglo  vidno i sigurno napredovanj u sportskom izvođenju na terenu, kako na treningu tako i na utakmicama. 

Vizualizacija se vežba pre svega na individualnom nivou, ali i na nivou grupe ,tima u saradnji sa stručnim licem (trener, sportski psiholog).

 

Primer

 

Našeg saradnika možete pronaći u Psihocentar Niš ,Dušanov bazar,kula lokal 109 ili zakazati na brojeve telefona 0629624512, 0653342324