Banner Top

Log in
A+ A A-

Uspešan trener

Koje psihološke dimenzije idu uz kvalitet i uspešnost trenera, a koje uz sportistu?

 

Kako održati koncentraciju za vreme takmičenja

 

Uopšteno govoreći, kvalitet I uspešnost trenera i sportiste određuju: 

jak super-Ego, pozitivan self koncept , dominacija ,socijabilnost, mentalna oštrina ,orijentacija na postignuće .

S obzirom da  iza uspešnog trenera se ne podrazumeva nužno I uspešan igrač, sportista, postoje performance koje  isključivo idu uz kvalitet trenera , a to su: 

Upravljanje tehničko-taktičkom pripremom sportista 

Podizanje sopstvenog profesionalnog i kulturnog nivoa 

Organizacija vaspitnog rada u kolektivu 

Planiranje procesa pripreme sportista 

Upravljanje voljnom pripremom sportista 

Kontrola toka trenažnog procesa i stanja sportistaUliva optimizam i energiju 

Uliva optimizam i energiju 

Model za identifikaciju 

Stručno se usavršava 

Dobar planer i organizator 

Motivator,inspiriše,nadahnjuje 

Radi na unapređenju svih aspekata psihosocijalnog razvoja sportiste 

Dobra komunikacija sa svim članovima i saradnicima tima 

Radi na izgradnji tima-jedinstva.timskog duha,harmonije 

Ima pozitivna svojstva ličnosti 

Rad na ličnom razvoju 

 

 

Preporuka trenerima : 

1.Kada i kako reagovati u odnosu trener-igrač u konkretnim situacijama, na terenu; 

2.Obratiti pažnju na koje načine sportista prihvata određene poruke bilo od trenera, sportista, sudije, publike 

3.Koristiti sopstvene potencijale kao kapital i uskladiti ga sa utvrđenim potencijalima sportista, igrača i celokupnog tima 

4.Utvđivanje stanja optimalne motivacije, kao i stanja iznad/ispod optimalnog nivoa 

 

 

Kvalitet i uspešnost sportiste određuju:

Inteligencija,

Sposobnost percepcije vremena i prostora

Spososobnost motornog učenja I pamćenja

Sposobnost anticipacije događaja i procene takmičarskih situacija

Kvalitet pažnje

Emocionalna stabilnost i samokontrola

Pozitivna slika o sebi

Socijabilnost

Čvrst karakter

Potreba za postignućem

Uzornost u ponašanju

Opšta kultura

Pozitivno mišljenje/stavovi 

Visok nivo motivacije 

Visoki i realni ciljevi 

 

Dobra komunikacija sa drugim ljudima

 

Našeg saradnika možete pronaći u Psihocentar Niš ,Dušanov bazar,kula lokal 109 ili zakazati na brojeve telefona 0629624512, 0653342324