Banner Top

Log in
A+ A A-

Mentalni sklop tima

„Mindset“ se često navodi kao jedini krivac, zbog kojih ljudi žive različitim životima, neki uspeju neki ne, neki iskoriste svoje potencijale , a neki nikada.


Kako motivisati igrače

 

Postoje dva mentalna sklopa po kojima se ljudi razlikuju i koji uglavnom utiču na sve ono što oni misle o sebi i rade u životu: fiksirani mentalni sklop i mentalni sklop rasta.


Fiksirani mentalni sklop u osnovi imaju ljudi koji ne veruju u promene i koji misle da je ono kakvi smo u stvari stanje koje nam je «propisano». Takvo stanje se hrani pohvalama na račun genijalnosti, talenta pameti. Ovakav mentalni sklop je kod onih koji ne uči i koji dođu do određenog nivoa i kažu «To je to – ne mogu dalje. To je moj vrh». U sportu, naročito kod trenera ali i uspešnih igrača čest primer u osnovi ovakvog mentalnog sklopa je stav da «ako si uspešan, onda si bolji od ostalih ljudi. I imaš pravo da ih maltretiraš i da se stavljaš iznad njih». Fiksni mentalni sklop za svoje neuspehe traži krivce u drugima – vremenu, sudiji, lošem danu, terenu.. Glavni problem sa uspehom kod fiksnog mentalnog sklopa je – Ako ste neko kada ste uspešni – ko ste onda kada ne ostvarite uspeh?

Mentalni sklop rasta je onaj koji vjeruje u napredak, stalni, kontinuitet u radu, spremni na promene. To su ljudi koji veruju u rad i rast, korak po korak,neovisno o talenat koji poseduju. Mentalni sklop rasta uzroke uvek traži u sebi. Greška je bolno iskustvo čak i u mentalnom sklopu rasta. Ali to nije ono što definiše bilo koga. To je problem sa kojim se treba suočiti i lekcija za naučiti.


Lakše je misliti da je neko tamo dobar fudbaler, košarkaš… zato što je rođen sa tim talentom, nego zato što je proveo pola svog života trenirajući i vežbajući.


Kako do mentalnog sklopa tima?


Analiza aktuelnog stanja tima sa psihološkog aspekta podrazumeva sl korake:

  • Utvrditi nepovoljna, i povoljna psihička stanja sportista u cilju uspešnog izvođenja
  • Kako do sklada u timu, dobre saradnje, opšte komunikacije i psihološke klime u klubu
  • Jasno postavljanje i definisanje uloga pojedinaca u timu, klubu a u skladu sa svojim osobinama, sposobnostima
  • Uzroci konflikata i adekvatni načini njihovog razrešenja
  • Saradnja i podsticaj na ličnom i klubskom nivou u cilju postizanja rezultata i njihove kompetentnosti
  • Kontinuitet u radu


Na osnovu utvrđenog aktuelnog stanja tima i rezultata, treba da se pitamo “Kuda nas vodi ovakav mentalni sklop na nivou tima ?

Našeg saradnika možete pronaći u Psihocentar Niš ,Dušanov bazar,kula lokal 109 ili zakazati na brojeve telefona 0629624512, 0653342324