Banner Top

Log in
A+ A A-

Efikasna komunikacija u sportu – ključ uspeha

Komuniciram, dakle postojim

Komunikacija, saradnja, povezanost igrača, trenera sa igračima, sa timom je jedini način napredovanja tima i dolaska do uspešnih sportskih rezultata.

Šta podrazumeva efikasna komunikacija u timu, na relaciji igrača, trenera i odnosa u timu ?

 

 Plan rada sportskog psihologa

Kako se hranio jedan od najboljih

 

Efikasna komunikacija na relaciji trener – sportista

 • jasnost,konciznost,konstruktivnost ,potpunost u prenosu informacija
 • biti pozitivan,otvoren,iskren, dosledan
 • unaprediti neverbalne veštine
 • unaprediti empatiju,kontrolisati emocije
 • procenjujte i nadgledajte procese u grupi
 • razvijajte svoje poruke
 • uskladiti reči i dela
 • posmatrajte govor tela sportista
 • kritikuj ponašanje a osobu treniraj (“sendvič procedura”)
 •  Više koristit “I” nego “ALI”
 • Kaži,pokaži i uradi ( tri “P”-ponavljanje,ponavljanje i ponavljanje)

 

Efikasna komunikacija na relaciji sportista – sportista

 • tim je na prvom mestu i svi smo na istoj strani
 • što više razgovora o strategijama za unapređenje timske harmonije
 • konstruktivno davanje i primanje kritike(izbegavanje da stvari primate lično)
 • tolerancija,prihvatanje mana
 • izbegavanje ogovaranja,rasprava i ljubomore
 • svi konflikti se ne mogu rešiti, ali većinom se mogu upravljati ako postoji obostrana komunikacija

 

Smetnje u komunikaciji

 •  sportista nije primio poruku (nedostatak pažnje)
 • sadržaj poruke ne odgovara situaciji
 • prerano zaključivanje prenete poruke
 • nedostatak znanja
 • pogrešna inerpretacija namere poruke
 • konfuznost ,nejasnoća poruke
 • nedostatak motivacije
 • nedostatak kontrole emocija
 • lični sukob

 

Treniranje je komunikacija.

Našeg saradnika možete pronaći u Psihocentar Niš ,Dušanov bazar,kula lokal 109 ili zakazati na brojeve telefona 0629624512, 0653342324