Banner Top

Log in
A+ A A-

Plan rada sportskog psihologa

Plan rada:

 

Kad možemo reći da je sportista spreman

Kako da budete hladne glave kad se rezultat lomi

 

  1. Struktuirano intervjuisanje svih članova tima
  2. Psihološko testiranje i procena psihološkog statusa svih članova tima
  3. Izveštaj o snimku stanja – prezentacija dobijenih rezultata kroz individualni i grupni konsultativno-savetodavni rad
  4. Analiza aktuelnog stanja u timu, „mentalni sklop tima“
  5. Diskusija o dobijenim rezultatima, predlog daljih aktivnosti u saradnji sa trenerima
  6. Organizovanje i održavanje susreta na temu mentalnog treninga, učenja psiholoških tehnika, psihološka priprema na nivou pojedinca i tima, u cilju što boljeg sportskog izvođenja na treninzima i utakmicama
  7. Konsultativno-savetodavni rad i saradnja sa članovima tima u toku trenažnog procesa(trening, pripreme) , pred utakmice, tokom utakmica i nakon utakmica.

 

Našeg saradnika možete pronaći u Psihocentar Niš ,Dušanov bazar,kula lokal 109 ili zakazati na brojeve telefona 0629624512, 0653342324