Banner Top

Log in
A+ A A-

FIFA: kalendar takmičenja 2016.- 2020.

          Nema više dileme da Futsal uživa konstantan rast i eksapanziju u protekloj deceniji. Čvrst dokaz tog trenda dolazi u obliku povećanog broja registrovanih igrača i liga koje se sada vode pod isključivo FIFA pravilima; su faktori koji su imali direktan uticaj na poboljšanju standarda u svim nacionalnim ligama i međunarodnim takmičenjima.

Subscribe to this RSS feed